Tietoa kursseista

Miten pääsen hyppäämään laskuvarjolla ihan itse?

Turussa on kaksi kurssimuotoa: Nova (nopeutettu vapaapudotuskoulutus) ja pakkolaukaisu eli PL. Kummassakin koulutustavassa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta jo ensimmäisestä hypystä lähtien hypätään omalla laskuvarjolla (toisin kuin tandemkurssilla, jolloin hyppymestarin ja tandemhyppääjän valjaat ovat kiinni toisissaan ja laskuvarjo on yhteinen).

Kurssimuodoille on yhteistä muutaman illan kesto, eli noin 15 – 20 tunnin mittainen koulutusjakso, johon sisältyy teoriaa ja käytännön harjoituksia sekä koe opituista asioista. Ensimmäinen hyppy kuuluu kummankin kurssimaksuun. Kolmella ensimmäisellä hypyllä käytetään radiota, johon saat laskeutumisohjeita.

Oppilasura jakautuu alkeis-, perus- ja jatkokoulutukseen. Jokaiseen hyppyyn saat koulutusta hyppymestareilta, ja suorituksesi käydään yhdessä läpi hypyn jälkeen. Hyppyjä tänä aikana tulee hypätä 25 (nova) tai 31 (PL) hyväksytysti suorittaen, viimeisimpänä koehyppy, jonka jälkeen voidaan hakea Ilmailuliitosta itsenäisen hyppääjän lisenssiä. Se on kansainvälisesti tunnustettu dokumentti, jolla voit hypätä myös ulkomailla.

Koulutusaikana et tarvitse omia varusteita, vaan kerhon hyppyvarusteet (laskuvarjot, korkeusmittarit, radio ja hyppyhaalarit) kuuluvat hypyn hintaan. Varusteita voi vuokrata kotikerholla käytettäväksi myös itsenäisen hyppääjän lisenssin saatuasi.

Nova-koulutuksen alkeet

Oppilas viedään 3 – 4 kilometrin korkeuteen, ja oppilas hyppää lentokoneesta kahden hyppymestarin kanssa ensimmäiset kolme hyppyä. Mikäli näiden hyppyjen oppimistavoitteet saavutetaan, seuraavat neljä hyppyä oppilas hyppää yhden hyppymestarin kanssa. Näitä seitsemää hyppyä kutsutaan tasohypyiksi, joiden jälkeen oppilas siirtyy hyppäämään ensimmäisiä hyppyjä yksin.

Pakkolaukaisu-koulutuksen alkeet (eli PL tai ”naru”)

Oppilas hyppää ensimmäiset hyppynsä noin 1 kilometrin korkeudesta yksin. Laskuvarjoon on kiinnitetty pakkolaukaisuhihna, joka avaa laskuvarjon noin viiden metrin etäisyydellä lentokoneesta poistumisen jälkeen. Ensimmäisillä hypyillä harjoitellaan hyvää uloshyppyä ja laskuvarjolla lentelyä, mistä siirrytään harjoittelemaan itsenäistä varjon aukaisua. ”Naruhyppyjen” jälkeen hypätään avaten itse varjo, ja lisätään pikkuhiljaa vapaapudotusaikaa.

Alkeiskoulutuksen jälkeen nova- ja pl-kurssimuodot yhtenevät paljon, ja peruskoulutukseen kuuluu mm. liikkuminen vapaassa

Kumman valitsen, novan vai PL:n?

Novan edut
+ tehokas tapa oppia: mahdollistaa oppilaan tutustuttamisen välittömästi vapaapudotukseen
+ suorituksia on yhteensä vähemmän
+ sopii hyvin oppilaille, joille fyysisten suoritteiden oppiminen on helpompaa, jos suorittamisaikaa on hypyn aikana hieman enemmän

Novan haitat
– kurssimuotona kalliimpi: kurssi + yksi hyppy maksaa 699 euroa ja tasohypyt sen jälkeen 250/150 eur/hyppy. Jos tasoja joutuu uusimaan, yksittäisen tasohypyn uusiminen maksaa 250/150 euroa per hyppy.
– NoVa-kurssin kokonaishinnaksi aloittelijasta itsenäiseen hyppääjään muodostuu noin 2 500 euroa, josta valtaosa kuluu ensimmäiseen seitsemään hyppyyn (noin 1 800 euroa).
– osa tasohypyistä ovat vaativia suorituksia – niissä saattaa olla useita oppimistavoitteita, joten etenkin myöhemmissä hypyissä vaaditaan nopeata toimintaa. Tasohyppyihin valmistautuminen saattaa vaatia paljon kuivaharjoittelua ennen hyppyä.

PL:n edut
+ edullisempi kuin nova: kurssi + yksi hyppy maksaa 440 euroa, jonka jälkeen hypyt maksavat 35 eur/hyppy (kokonaishinta kurssille on noin 440 eur + 31 suoritusta * 35 eur = 1525 eur, lisäksi uusintahypyt, jos suoritus ei onnistu)
+ kurssille voidaan ottaa enemmän oppilaita, koska samassa koneessa voi olla useampia oppilaita yhtä hyppymestaria kohden
+ oppilaana eteneminen on aluksi helpompaa, koska tarvitset vain yhden hyppymestarin koneeseen (novan alkeiskoulutuksessa jokainen oppilas tarvitsee aina 2 tai 1 hyppymestaria hyppäämään kanssaan)

PL:n haitat
– vasta aikaisintaan 7. hypyllä varjo avataan itse lyhyen vapaapudotuksen päätteeksi
– varjon avaus -harjoitteluhypyt (harjoitusvedot) voivat olla hankalia suorituksia, joita joutuu toistamaan

Hinnat

PL-kurssi 440 eur – Nova-kurssi 699 eur

Kurssimaksu sisältää ensimmäisen hypyn, jäsenyydet Turun Laskuvarjourheilijoihin ja Suomen Ilmailuliittoon kuluvan vuoden osalta sekä kerhon oppilasvarusteiden käytön koko oppilasajan.

Huomautus

Turussa hyppääviltä oppilailta vaaditaan TLU:n jäsenyys. Ensimmäisenä vuonna tämä kuuluu kurssin hintaan. Jäsenenä pääset lisäksi mm. osallistumaan kerhon toimihenkilö- ja hallintotehtäviin ja saat muut jäsenedut. Kaikkien Turussa hyppäävillä oppilailla on oltava kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, jonka saa esimerkiksi liityttäessä Suomen Ilmailuliitto ry:n jäseneksi. Ensimmäisen vuoden jäsenyys Ilmailuliittoon kuuluu kurssin hintaan.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Ilmailulakia, Trafin julkaisemaa OPS M6-1 ilmailumääräystä, Suomen Ilmailuliitto ry:n toiminnallisia ohjeita ja kelpoisuusvaatimuksia, sekä omia toimintaohjeitamme, joita päivitetään aina tarvittaessa. Koulutuksessa käytämme Suomen Ilmailuliiton koulutusohjelmia.