Hyppykurssit

Laskuvarjohyppyura alkaa muutaman illan mittaisella alkeiskurssilla, joka huipentuu ensimmäiseen laskuvarjohyppyyn kurssin päätteeksi. Aluksi opetellaan lentämään eri asennoissa vapaapudotuksessa sekä harjoitellaan laskuvarjolla lentämistä turvallisesti.

YLEISTÄ KOULUTUKSESTA

Turussa koulutetaan oppilaita Suomen Ilmailuliiton laatimien koulutusohjelmien ja -ohjeiden mukaisesti.

Kouluttajien, hyppypaikan ja laskuvarjokaluston lisäksi oppilailla on käytössään erilaisia koulutusapuvälineitä kuten harjoitusvaljaita ja uloshyppysimulaattori. Tämän lisäksi oppilaille jaetaan kirjallista kurssimateriaalia luettavaksi.

Pakkolaukaisukurssi

PL-kurssi sisältää pakkolaukaisu-koulutusmuotoisen kurssin ja yhden laskuvarjohypyn. Opit kaikki tarvittavat taidot ensimmäisiä hyppyjäsi varten. Alkeiskurssin kesto on kolme päivää jonka aikana käydään teoriaosuudet iltakurssina ja kurssin päätyttyä hypätään ensimmäinen hyppysi. Ensimmäiset hyppysi ovat pakkolaukaisuhyppyjä (PL), joissa varjo aukeaa automaattisesti. PL-hypyt hypätään aina noin tuhannesta metristä. Kypärääsi on hypyn ajaksi kiinnitetty myös radio, josta saat tarvittaessa ohjeita laskeutumiseen. Tavoitteena kuitenkin on opetella hyppytapahtuma niin perusteellisesti, että selviät mahdollisista yllättävistäkin tilanteista itsenäisesti ja turvallisesti ilman radiota. Kolmen hyväksytyn pakkolaukaisuhypyn jälkeen pääset harjoittelemaan varjon itsenäistä avaamista edelleen pakkolaukaisukoulutuksessa. Harjoitusvetohyppyjen jälkeen pääset hyppäämään ensimmäisiä vapaapudotushyppyjäsi! Koulutusohjelman läpikäytyäsi voit hakea itsenäisen hyppääjän lisenssiä.

Kurssille osallistuvan tulee olla 15 vuotta täyttänyt (vanhempien kirjallisella suostumuksella) yli 60-vuotiailta vaaditaan lääkärintodistus normaalista terveydestä.

Tutustu terveydentilavaatimuksiimme, lääkärintodistus vaaditaan erikseen, mikäli oppilaalla on jokin terveydentilavakuutuslomakkeessa mainittu vamma tai sairaus. Ole yhteydessä oppilasvastaavaamme, mikäli ilmenee kysyttävää. Silmälasien kanssa voi hypätä; mikäli näkökykysi on riittävä autolla ajamiseen, riittää se myös laskuvarjolla hyppäämiseen. Painoraja on 100kg varjokaluston vuoksi. Vakituinen kolmiolääkkeiden tai muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö sekä tajuntaan vaikuttavat sairaudet estävät hyppäämisen.

NOVA-kurssi

NOVA-kurssi (nopeutettu vapaapudotuskoulutus) on nopea tie lajin pariin. Teorian opiskelun jälkeen ensimmäiset seitsemän tasohyppyä hypätään noin 3500 metrin korkeudesta. Teorian lisäksi kurssin hintaan sisältyy tarvittavien varusteiden käyttöoikeus oppilashypyille, sekä yhdistyksemme jäsenmaksu. Kurssin voi ostaa NOVA-pakettina, joka sisältää ensimmäisen tasohypyn, minkä jälkeen tasohyppyjä voi ostaa yksi kerrallaan.

Tasohypyillä opetellaan perustaidot, joita tarvitaan jatkossa jokaisella hypyllä. Tasohyppyjen jälkeen oppilaan hyppyura jatkuu peruskoulutuksen ja jatkokoulutuksen läpi aina A-lisenssiin asti, jonka jälkeen saat itsenäisesti hypätä laskuvarjolla. A-lisenssiin vaaditaan 25 hyväksyttyä hyppysuoritusta. Alkeiskurssin jälkeenkin perus- ja jatkokoulutuksessa hyppyvarusteiden käyttöoikeus sisältyy oppilashypyn hintaan koulutusohjelman mukaisilla hypyillä.

Vapaapudotusta lähdetään opettelemaan NOVA-koulutuksessa ensimmäisestä hypystä lähtien. Aluksi mukanasi on kaksi hyppymestaria, jotka varmistavat hypyn oikeaoppista sujumista. Ensimmäisestä hypystä lähtien oppilas avaa varjonsa itse. Nova eli nopeutettu vapaapudotuskoulutus etenee nimensä mukaisesti vauhdilla vapaapudotustaitojen suhteen, jo toisella hypyllä teet yhdessä hyppymestarien kanssa käännöksiä ja eteenpäin liikettä ja kolmannella hypyllä lennät täysin itsenäisesti hyppymestarien vielä varmistaessa aivan lähietäisyydellä hypyn kulkua.

Kurssilla opit lentämään Hallittu vapaapudotus ei ole ihmisellä geeneihin piilotettu ominaisuus, vaan se täytyy opetella. Vapaan pudotuksen aikana on tärkeintä säilyttää stabiili asento sekä ajan- ja korkeuden taju.

Ns. tasohyppyjä eli hyppymestarin kanssa hypättäviä hyppyjä on alkeiskoulutuksessa 7 kappaletta, ja niiden aikana opit kaikki vapaapudotuksen perustaidot kuten asennon hallinnan, käännökset, voltit ja eteenpäin liikkumisen. Tasohyppyjen jälkeen jatkat hyppäämistä siten että hyppymestari valvoo suoritusta lentokoneesta käsin, eikä enää hyppää kanssasi kaikilla suorituksilla. Tasohyppyjen aikana ehdit myös oppia varjon ohjaamisen niin, että pystyt omatoimisesti laskeutumaan sovitulle alueelle ilman radiosta annettuja ohjeita.

Aloittelevan hyppääjän vapaassapudotuksessa kokemia virheasentoja ovat kääntyminen kyljelleen, selälleen tai päälleen ja ns. lattakierre. Nämä asennot ovat avauksen kannalta ongelmallisia ja siitä johtuen vapaapudotuksen alkeisopetuksessa keskitytään lähinnä näiden ongelmien välttämiseen. Stabiilin avausasennon oppiminen ja tiedostaminen on välttämätöntä, jotta koulutuksessa voidaan edetä sillä voltteja, käännöksiä yms. ei voi opetella ennen vankkaa perustaa.

Kun vapaan pudotuksen perusliikkeet ovat hallussa, lisätään vaikeusastetta ja harjoitellaan esimerkiksi kuviohyppäämistä useampien hyppääjien kanssa. Freestyle -hypyissä hyppääjä perehtyy vapaapudotukseen esimerkiksi päällään, tavoitteena erilaisten lentoasentojen harjoittelu. Taitohypyillä harjoitellaan tiettyjen liikesarjojen tekniikka ja liikkeiden puhtaus. Tarkkuushypyillä harjoitellaan laskeutumista ennen sovitulle alueelle mahdollisimman tarkasti.